Rehberlik

İlkokul Rehberlik

ÖZEL YÖNELT ANAOKULU-İLKOKULU REHBERLİK SERVİSİ

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla temel hedefimiz her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi” ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır. Öğrencileri kişisel-psikososyal, eğitsel ve mesleki anlamda geliştirmeyi ilke edinmekteyiz.

Psikososyal anlamda;

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

Eğitsel anlamda;

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

Mesleki anlamda;

 • İş yaşam ve çalışmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirme
 • Kişisel nitelikleri ile meslekler-işler arasındaki ilişkileri anlamaya başlama
 • Meslekleri keşfetme ve tanıma
 • Boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları geliştirme
 • Birlikte iş yapma-işbirliği ve paylaşmayı öğrenme
 • Toplum yaşamında çalışmanın önem ve gereğinin farkına varma
 • Karar verme, amaç belirleme, plan yapma stratejileri geliştirme öncelikli hedefimizdir.
 • Yönelt Koleji Rehberlik Servisi’nin misyonu akademik performansın yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir.

Bunun için dönem başında tüm öğrencilerimize Mizu Rehberim Modülünde yer alan  “Enneagram Mizaç Testi”  uygulanır.

Mizaca Uygun Rehberlik (MİZU) Nedir?

Enneagram (mizaç merkezli kişilik modeli) dikkate alınarak hazırlanmış bir rehberlik hizmetidir.

Çocukların farklılıklarını anlamayı ve bu farklılığa uygun yönlendirmelerinyapıldığıçeşitliçalışmalariçerir.

Her çocuğun kendi potansiyellerini net bir şekilde ortaya koyar.

Eğitimsürecinintümpaydaşlarınaçocuk hakkında detaylı bilgi sunar.

Çocukların kendilerini tanımaları ve buna uygun iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerde bulunmalarına kapı açar.

Eğitimde veli, öğretmen, öğrenci işbirliğinin gerekli olduğu bilincindeyiz.

Bireysel Rehberlik

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep (gönüllü) yada diğer kişiler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci ile yapılan planlı yada spontane görüşmelerdir. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışma ilke ve yöntemleri doğrultusunda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır.

Grup Rehberliği

Öğrencilerin grup etkileşimini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik gelişim dönemlerine uygun etkinlikler yapılır.

Değerlendirme test ve anket uygulamaları

Rehberlik servisi olarak öğrenciler için sene içerisinde çeşitli test ve envanterlerin yardımıyla kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Veli görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

 

 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz

Öğretmenlerimize öğretmen seminerleri, öğretmen bültenleri ve bireysel çalışmalar ile hizmet vermekteyiz. Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir.

HER ALANDA BAŞARILI OLMAK BİR REHBER İLE DAHA KOLAY !J

 

YÖNELTKOLEJİ/ORTAOKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

Yönelt Koleji Rehberlik Servisi’nin misyonu akademik performansın yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir.

Bunun için dönem başında tüm öğrencilerimize Mizu Rehberim Modülünde yer alan  “EnneagramMizaç Testi”  uygulanır.

Mizaca Uygun Rehberlik (MİZU) Nedir?

Enneagram (mizaç merkezli kişilik modeli) dikkate alınarak hazırlanmış bir rehberlik hizmetidir.

Çocukların farklılıklarını anlamayı ve bu farklılığa uygun yönlendirmelerinyapıldığıçeşitliçalışmalariçerir.

Her çocuğun kendi potansiyellerini net bir şekilde ortaya koyar.

Eğitimsürecinintümpaydaşlarınaçocuk hakkında detaylı bilgi sunar.

Çocukların kendilerini tanımaları ve buna uygun iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerde bulunmalarına kapı açar.

Rehberlik servisi, her öğrenci için atadığımız “Öğrenci Danışmanları” ile veri transferi sağlayarak çalışır. Okulumuzda her öğretmenin danışmanlığını yaptığı 3-10 arasında öğrenci vardır.

Yönelt Ortaokulu Rehberlik Hizmetlerinin Amacı;

 

 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
 • Kendilerini tanımalarına yardımcı olmak,
 • Sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Kendine – başkalarına saygılı olmalarını sağlamak
 • Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine,
 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemelerine yardımcı olmak
 • Verimli ders çalışma metotlarınım göstermek
 • Motivasyon arttırıcı çalışmalarda bulunmak
 • Katılacağı sınavlar hakkında(LGS) bilgilendirici sunumlar yapmak
 • Üst öğrenim kurumlarını tanıtmak
 • Sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkmalarına yardımcı olmak
 • Meslek tanıtımı çalışmalarında bulunmak

 

 

 

 

 

Bireysel Rehberlik

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep (gönüllü) yada diğer kişiler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci ile yapılan planlı yada spontane görüşmelerdir. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışma ilke ve yöntemleri doğrultusunda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır.

 

Grup Rehberliği

Rehberlik saatleri içerisinde, öğrencilerin grup etkileşimini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik gelişim dönemlerine uygun etkinlikler yapılır. Rehberlik saatleri dışında farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitsel Rehberlik

Öğrencilerin geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda etkili ders çalışma ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel görüşmeler ve grup görüşmelerinde bulunulur ve bilgi vermeye yönelik sunumlar gerçekleştirilir.

Mesleki Rehberlik

Öğrencilerin gelecekte yönelebilecekleri alanları ve meslekleri tanımlarına ve bu doğrultuda sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla etkinlikler ve bilgi verme çalışmaları, sunular yapılır. İlgi ve yeteneklerini tanımalarına yönelik test ve envanter uygulamaları yapılmaktadır.

Değerlendirme test ve anket uygulamaları

Rehberlik servisi olarak öğrenciler için sene içerisinde çeşitli test ve envanterlerin yardımıyla kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Veli görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Ortaokul Rehberlik

Lise Rehberlik

YÖNELT KOLEJİ /ANADOLU/FEN LİSESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temeli;  her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaktadır. Bu nedenle PDR hizmetleri, öğrencilerin kendisini tanımasını ve anlamasını sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmesine destek olmak, olumlu davranış ve sosyal beceri kazandırmak, akademik başarı için gerekli içsel bir öğrenme güdüsü geliştirmek, problem çözme ve karar verme konularında kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri psikolojik danışman tarafından yürütülür. Öğrenciler, bireysel farklılıklara saygı duyulan ve gizlilik ilkelerinin kullanıldığı bir ortamda hizmet aldıklarını hissederler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz öncelikle öğrencilerimizin kendini daha iyi tanıması ve özelliklerinin farkında olması üzerine temellendirdiği çalışmalar ile; öğrencilerin sahip oldukları potansiyellerini geliştirebilmesi, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesini hedefler.

Rehberlik hizmetlerimizin amacı;

 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak
 • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
 • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
 • Verimli ders çalışma metotlarını göstermek
 • Sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkmaya yardımcı olmak
 • Motivasyon arttırıcı teknikler uygulamak
 • İlgi ve yeteneklere göre hedef belirlemeye yönelik çalışma yapmak
 • Aile içi ya da kardeşler arası problemlerin çözümüne destek olmak
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak
 • Kariyer planlaması yapmak
 • Grup çalışması metotları düzenlemek

 

Rehberlik Servisi Çalışmalarımız

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimiz, bütün hizmetlerini bireysel öğrenci görüşmeleri, bireysel veli görüşmeleri, grup çalışmaları, sınıf rehberlik çalışmalarıve mesleki rehberlik çalışmaları aracılığıyla sunmaktadır.

Grup Çalışmalarımız:

Lise Rehberlik Saatlerinde öğrenciler ile Rehber öğretmen bir ders saati boyunca ergenlik dönemi, akran ve aile içi ilişkilerde sorunlar ve çözümler, kariyer planlama, hedef belirleme, stratejik çalışma becerileri, performans kaygısı ile baş etme, bağımlılık düşünme becerileri alt alanlarında aktiviteler yapar.

Bireysel Çalışmalarımız

Öğrencilerimiz; motivasyon, dikkat ve konsantrasyon sorunu, kendilerine uygun ders çalışma yöntemleri ve ders çalışma programları, sınav kaygısı, kariyer planlama, meslek seçim, gelecek kaygısı gibi konularda rehberlik servisinden randevu alarak bireysel olarak faydalanırlar.

Sınıf Rehberliği Çalışmalarımız

Özel Yönelt Okulları Rehberlik Servisinin belirlediği plan çerçevesinde sınıf öğretmenlerimiz rehberlik ders saatinde öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri göz önüne alınarak davranış gelişimlerini,akademik kaygı ve dikkat durumlarını destekleyici nitelikte sınıf rehberliği çalışmaları yapmaktadır.

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Çalışmalarımız

Rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanıyarak kendileri için en uygun mesleki yönelimlerini keşfetmelerini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda;

 • Meslekleri tanıtıp bu mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerini, çalışma olanakları, geleceği, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek öğrencinin kendisine uygun mesleği seçmesine rehberlik edilir.
 • Kariyer günleri kapsamında öğrencilerimize meslekler, iş dünyası, geleceğin meslekleri gibi konularda seminerler düzenlenir.
 • Öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanıma ve motivasyonunu arttırmak adına üniversite tanıtım gezileri düzenlenir.