ÖZEL YÖNELT ORTAOKULU

ÖZEL YÖNELT ORTAOKULU

 • Öğrenci merkezli  eğitim – öğretimi benimsemiş olan Yönelt  Kolejinde bireysel farklılıkları geliştiren, proje  tabanlı, modern öğretim yöntemleri uygulanır.
 •  Eğitim ve öğretim programları;      öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılır.
 • 5.6.7.ve 8.sınıflarda etkin öğrenci koçluk, sınıf öğretmenliği ve rehberlik sistemi ile öğrencilerin duygusal ve akademik gelişimleri takip edilir. Çalışmalarda bilimsel yaklaşımlar uygulanır.
 • Rehberlik   Birimi, öğrencileri tanımaya yönelik test ve envanter uygulamaları yapar. Uygulamalar      sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; bilgilendirme, yönlendirme, destekleme, iyileştirme, geliştirme çalışmaları yapar.  Mizu Rehberim:1. Dönem başında tüm öğrencilerimize uygulanan Enneagram Mizaç Testi ile öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ortaya koyarak mizaç tipleri belirlenir. Dolayısıyla  öğrencilerin kaliteli bir rehberlik alması sağlanır.
 • Yönelt  felsefesiyle  yetişen Akademik kadrolar;  Ülkemizin çeşitli okullarında çalışmış, kendini kanıtlamış,  deneyimli öğretmenlerden oluşur.
 • Yönelt Ortaokulunda öğrenciler, kültürel, sanatsal ve sportif dallarda yetenek düzeylerine göre branşlaşırlar.
 • Kulüpler aracılığı ile öğrencilerin sanatsal ve sportif ilgi ve yetenekleri tespit edilir,Öğrencilere ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve ifade etme olanağı verilir.
 • 5.6.7.ve 8.sınıflarda ingilizce eğitiminde kur sistemi uygulanır.
 • Öğrencilerimiz uluslararası düzeydeki Cambridge Sınavlarından ortaokul öğrencilerimiz  “Starters” sınavlarına katılırken ilkokul öğrencilerimiz de “Movers;Flyers, Ket, Pet”  Sınavlarına katılır.
 • 2. yabancı dil olarak Almanca dersi verilerek öğrencilerin dünya vatandaşı olmaları da hedeflenir.
 • Hafta içi 8.ve 9.saatler ve hafta sonları düzenlenen ücretsiz kurs saatleri ile öğrencilerin akademik         eksiklikleri giderilir. Öğrenciler sınavlara hazır hale getirilir.
 • Okul,ilçe,il ve Türkiye Ölçekli Deneme Sınavları,her hafta yapılan Ünite Değerlendirme Sınavları ve Ders Tamamlama Testleri Ölçme Değerlendirme Servisince Türkiye Ölçekli okunur. Değerlendirmeler Çalışkan Karnem aracılığıyla veliler ile paylaşılır.
 • Bilim Uygulamaları, Bilişim Teknolojileri, Yazılım Kodlama Eğitimleri, Bilim Günleri ve üniversitelerle yapılan bilimsel işbirlikleri ile öğrenciler, çağın bilim ve teknolojisi ile tanıştırılır.İlgi ve merak uyandırılır.
 • Öğrencilerimizin Yabancı Dil, Bilim ve Teknoloji Tabanlı Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara katılır.(TUBİTAK, Bilimsel Olimpiyatlar)
 • Okul- Veli iletişiminde kullandığımız AkbimOBS uygulaması ; İdare ve öğretmenler tarafından oluşturulan duyurular, ödevler, etkinlikler ve öğrenci görüşleri veliler ile paylaşılarak öğrenci takibinde kolaylık sağlar.

5.SINIF PROGRAMIMIZ
Yönelt Koleji Ortaokulu 5.sınıflarda resmi olarak YABANCI DİL AĞIRLIKLI PROGRAM uygulanmaktadır.
Haftada 16 saatlik resmi İNGİLİZCE dersinin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak 2 saat ALMANCA ve MEB Programındaki akademik derslerin tamamı deneyimli öğretmenlerce verilir.
Yabancı dil öğretiminde; iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye dayalı öğrenme, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren bir yaklaşım benimsenir. Bu yaklaşımla 4 beceri geliştirme hedeflenir. Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma)  ve Konuşma (Speaking)
Dersler yerli ve yabancı olmak üzere 4 öğretmen ile interaktif olarak verilir.

6.SINIF PROGRAMIMIZ
Yönelt Koleji 6. Sınıflarda; programın yoğunluğu dikkate alınarak LGS tarzı derslerle Yabancı Dil dersleri dengeli bir şekilde verilir. Amaç öğrencilerimize oluşan Yabancı Dil kullanma alışkanlığını devam ettirmek ülkemizdeki sınav gerçeğine uygun LGS derslerini vermektir. Haftaiçi etüt ve birebir dersleri ile haftasonu  etkinlik ve akademik dersler öğrencilerimizin ihtiyacına göre düzenlenir. Düzenli yapılan tarama ve deneme sınavlarıyla eksikler belirlenerek giderilir. Akademik ve duygusal rehberlik yapılır. Tüm sonuçlar, velilerimizle paylaşılarak gerçekçi çözümler birlikte oluşturulur.

7.SINIF PROGRAMIMIZ
Yönelt Koleji 7. Sınıflarda; ülkemizdeki sınav ve sınav gerçeğinin önemini bilerek, LGS’ye  destek olacak bir programla öğrencilerine ders sunumu yapar.İlimizin deneyimli LGS öğretmenleri kaptanlığında verilen derslerde hedef; öğrenciyi merkeze almak, öğrencinin eksiklerini ders, etüt ve birebir saatlerle gidermektir. İhtiyaç duyulması halinde haftaiçi ve haftasonu etüt dersleri arttırılmaktadır.Sıklıkla yapılan deneme, tarama sınavları ciddiyetle değerlendirilerek sonuçlar, çözüm yollarıyla birlikte velilerle paylaşılmaktadır.Öğrencilere duygusal ve akademik rehberlik verilmektedir.

8.SINIF PROGRAMIMIZ

(Merkezi Sınavlara Hazırlık)
Ülkemizdeki sınav gerçeğine uygun olarak ders anlatım formatımız LGS tarzıdır. Haftaiçi 8. 9. saatler ve Cumartesi günleri düzenlenen ücretsiz kurslarımızda LGS program uygulanmaktadır. Sıklıkla uygulanan tarama ve deneme sınavlarında çıkan sonuçlar titizlikle değerlendirilmekte ve veli bilgilendirilmesi zamanında yapılmaktadır. Doğabilecek akademik eksiklikler tekrar derslerinde ve birebir saatlerde giderilmektedir. Ihtiyaç duyulması halinde haftaiçi ve haftasonu etüt dersleri arttırılmaktadır. Danışman öğretmenlik ve Öğrenci Koçluğu sistemimizle düzenli olarak akademik ve duygusal rehberlik verilmektedir.
Yaz ve yarıyıl programlarımızla birlikte 8. Sınıf öğrencilerimizle 1800 saate yakın LGS dersleri yapılmaktadır.