ÖZEL YÖNELT FEN LİSESİ

ÖZEL YÖNELT FEN LİSESİ

Özel Yönelt Fen Lisesi öğrenci alımını belirlediği belli bir taban puan diliminde gerçekleştirmektedir. Yönelt Fen Lisesi, eğitim öğretim hayatına başladığı ilk günden itibaren kendini iyi ifade edebilen, bilimi yakından takip eden, ailesine ve milletine faydalı, mutlu ve en önemlisi Atatürk’ün çizdiği çağdaş yoldan ayrılmayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Her eğitim seviyesinde ve her sınıf düzeyinde hedeflerine ulaşmayı ilke edinmiştir.

Okulumuzda nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılır. Farklı kurum ve kuruluşlardaki bilim adamlarının görüşlerini , deneyimlerini aktarmak adına Bilim Günleri düzenlemektedir.

Atatürk’ün ilkelerini, düşüncelerimizin ışığı kabul eden çağdaş bilim seviyesine yükselmeyi amaçlayanakademik kadromuz alanlarında uzman , öğretmenlerden oluşmaktadır . Yönelt Fen Lisesi öğrencilerine 9. sınıftan itibaren yoğun bir şekilde üniversite hazırlık programı uygulanmaktadır. 11. sınıfta başlatılan TYT derslerimizle öğrencilerimiz 12. sınıfa geçmeden sınav öğrencisi gibi çalışmalara başlamaktadır. Öğrenclerimizde akademik gelişimi desteklemek onlara farklı bakış açıları kazandırmak için dönem dönem konu ve dersle bağlantılı olarak üniversitelerle iş birliği yapılmakta ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenlerin okulumuzda sunum yapmaları sağlanmaktadır.Yönelt Fen Lisesinde bilimselaraştırmalar  yapmayı özendirerek, araştırmacı bireyler yetiştiriyoruz. Fizik , kimya ve biyoloji derslerimiz modern araçlarla donatılmış laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Akademik ve bilimsel bilginin yanında güçlü bir Yabancı Dil öğretimi ile öğrencilere Yabancı Dillerle etkili ve kolay  iletişim kurma becerisi, kendini farklı ülkelerde ifade edebilme imkanı kazandırılmaktadır.Her sene gerçekleştirilen Talent Show ile öğrencilerin yabancı dilleri daha eğlenceli bir şekilde kullanımı da sağlanmaktadır. Sınıflarımızda İngilizce öğretiminde  kur sistemi uygulanmakta böylece İngilizce öğretiminde Dünya Dil Öğretme Kriteri yerine getirilmektedir.

İngilizce - Yabancı Dil Hakkında Detaylar

Spor etkinlikleriyle, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve kalıcı dostluklar kurulmasını hedeflemekteyiz.Okul takımlarımız ve bireysel öğrenci katılımlı turnuvarlarda  gurur veren dereceler almış bulunmaktayız.

Sanatsal bilgi ve beceri etkinliklerinde öğrencilerimizin yetenekleri geliştirmeyi,duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlamaktadır. Müzik ve resim alanında öğretmenlerimizin yaratıcı yönleri ile öğrencilerimizin yetenekleri birleştirilmekte ve ortaya kaliteli ürünler çıkmaktadır. Her sene düzenlenen “O Ses Yönelt” ile öğrencilerimiz hem eğlenmekte hem de yeteneklerini sergilemektedir.

Özel Yönelt Fen Lisesi, öğrencilerimizi topluma yararlı, hoşgörülü bireyler yetiştirme yolunda ilerlemektedir.

BİLİMSEL PROJELER

Öğrencilerimiz kendilerini bilim ve bilimsel yöntem alanlarında geliştirmek ve en önemlisi sahip oldukları potansiyeli Yönelt Fen Lisesi’nde en iyi şekilde değerlendirmek  için birçok bilim projelerinde görev alırlar. Bilimsel araştırma sürecinin her aşamasına ilişkin yetkinliklerini geliştiren öğrencilerimiz bu çalışmaları üst seviyede desteklenmektedir.

Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onları “ geleceğin bilim insanları” olarak yetişmeye teşvik etmek amaçlı TÜBİTAK , Ulusal ve Uluslar arası Araştırma Projelerine , Yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlayarak; özgür düşünce , yaratıcılık ve teknik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacımızdır. TÜBİTAK Araştırma Proje Yarışmaları ve Uluslar arası Proje yarışmalarındaki başarılı derecelerimizle taçlanan okullarımız çağımızın en modern eğitim ve öğretim ortamını hazırlayarak, öğrencilerini araştırmaya bilimsel meraklarına ivme kazandırıp motive etmeyi hedef edinmiştir.

Okulumuzda, İngilizce ve Almanca branşlarında Türkiye geneline hitap eden organizasyonlar yapılmaktadır. MUN projesi Türkiye’deki tüm liselere açık bir projedir. MUN’da dünya sorunları İngilizce ve Türkçe sunumlarla komitelerde tartışılmaktadır.

Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)’na okulumuzdan her sene öğrencilerimiz katılmakta ve yurt dışında yapılan finallerde çeşitli alanda dereceler alınmaktadır. Böylece yeni kültürlerle tanışmakta, yabancı dil pratiği yapmakta ve kendilerini geliştirmektedirler. Okulumuzu ve ilimizi yurt dışında temsil etmektedir.

  1. ve 10. SINIFLARIMIZ

Eğitimde uzmanlarca kırılma noktası diye adlandırılan 9. sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizin çeşitli derslerde ön koşul olabilecek öğrenmelerdeki eksik kazanımlarını belirleyerek işe başlıyoruz. Okul arkadaşlarını erken tanımaları noktasında oryantasyon sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz.

Okulumuzda temelinde, hayata farklı bakış açılarıyla bakan, araştırma yapmayı seven, bilimsel bilgileri sorgulayan, beraberinde de eleştirel düşünebilen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Amaçlarımızı gerçekleştirirken değişik öğrenme-öğretme metotlarından yararlanıyoruz. Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, araştırma, gözlem, deney yapma, proje tasarlama, grup çalışmaları gibi farklı öğrenme yöntemleri uyguluyoruz. Konuyla ilişkili yapılan etkinliklerle de dersin işleyişini zenginleştiriyoruz.

Öğrencilerimize yabancı dil eğitimindeki dört temel beceri olan dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma becerilerini edindirmek için 9. Sınıftan başlattığımız kur sistemimizle öğrencilerimizin İngilizce bilgi eksiklerini tamamlamak, onları yeni bilgilerle donatmak, İngilizce’yi günlük hayatlarında da rahatça kullanmalarını sağlamak tüm öğrencilerimizin B1, B2 düzeylerine eriştirmeyi amaçlıyoruz.

Aylık periyodlarla gerçekleştirdiğimiz deneme sınavları ve haftalık veya her konu bitiminde uyguladığımız tarama sınavları ile eksik konuları saptıyoruz,  gerekli ek çalışmalarla eksikleri gideriyoruz.

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, onların kişisel ve sosyal yönden sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğu inancıyla  öğrencilerin sportif çalışmalarına alan yaratıyoruz.

Çağımızda eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayanmaktadır. Bu ilkeden yola çıkarak,Yönelt Fen Lisesinde sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı kuruyoruz. Öğrencilerin yaşamlarına dokunup, renklendiriyoruz.

 

  1. ve 12. SINIFLARIMIZ

Yönelt Fen Lisesi’nde 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine   okul sonrası, hafta sonu ve yaz döneminde Üniversiteye Hazırlık Programları uygulanır.  Haftalık TYT-YKS çalışmalarıyla üniversite sınav başarıları desteklenir. Öğrencilerimiz, her hafta sonu düzenli TYT-YKS sınavlarına tabi tutulur. Yapılan sınavların analizine göre okul sonrası ve hafta sonu eksik tamamlamaprogramları uygulanır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin üniversiteye iyi hazırlanmaları ve hedefledikleri üniversitelere yerleşmeleri amaçlanır.

Yönelt Fen Lisesi, tüm öğrencilerini Fen Bilimleri ve Matematik alanında yoğunlaştırılmış  akademik bilgi ile donatırken,  aynı zamanda sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirmeyi  de hedefler.  Bu hedef doğrultusunda üstün nitelikli bilim insanı kimliğine uygun, sorgulayan, araştıran, değerlendiren, sosyal becerileri gelişmiş, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar.

Tüm sınıf düzeylerinde amacımız,  öğrencilerimizin bilim adamı kimliğiyle sosyal farkındalıkları olan dünya vatandaşları olmalarını sağlamaktır.