İngilizce- Yabancı Dil

YÖNELT KOLEJİ ORTAOKULUNDA İNGİLİZCE-ALMANCA  DİL EĞİTİMİ

Yönelt Koleji eğitim öğretim yılına başladığı ilk yıldan itibaren   yabancı dil edinimini öncelikleri arasında tutmuştur.Okulumuzun , yabancı dil politikası olarak benimsediği geliştirici, destekleyici ve paylaşımcı yaklaşımın amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Yönelt Koleji’nde İngilizce öğretiminin temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur ve bu nedenle de tüm dersler öğrencinin merkezde bulundurulduğu ‘İletişimsel Yöntem ‘ çerçevesinde işlenir..

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda , Yurtdışı Kaynaklı  ve Milli Eğitim Müfredatı onaylı kaynaklar eşliğinde  ve yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır.

Ortaokula geçiş sürecinde , 5. sınıftan itibaren her yıl olmak üzere, öğrencilerimize akademik yılın başında uygulanan hazırbulunuşluk sınavı sonucunda ,öğrencilerimiz bireysel ihtiyaçlarına göre sınıflara ayrılırlar.

5.sınıfta uygulanan 16 saatlik yoğun dil programı ile öğrencilerimiz, kendilerini özgürce ifade edebilen bireyler olarak  eğitim öğretime devam ederler.Bununla birlikte 5.sınıf  öğrencilerimize  okuma alışkanlıklarını erken yaşta edinmeleri ve doğru yönlendirmeler ile ilerleyen yıllarda bu alışkanlığı geliştirmelerine olanak sağlamak amacı ile farklı seviyelere yönelik on-line okuma platformları kullanılmakta ve dil gelişimleri desteklenmektedir.

6.ve 7. sınıfta ise Cambrige University tarafından  hazırlanmış online öğrenme programı olan Ruby Rei ile öğrencilerimiz hem dil laboratuarında dinleme-yazma -okuma becerilerini geliştirmekte hem de eğlenceli ders işlemenin tadını çıkarmaktadırlar.

8.sınıflarda Merkezi Sınavlara Hazırlık öne çıkar.Seviye sınıflarında öğrencilerimiz uzman öğreticiler tarafından LGS gerçeğine dönük programlarla sınavlara hazırlanır.

Öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine uygun uluslararası sınavlarda rahatlıkla başarı gösterebilmelerine zemin hazırlamak da hedeflerimiz arasındadır. İlkokulda Cambridge STARTERS, MOVERS ile başlayan hazırlıklar, ortaokulda FLYERS, KET, PET sınavlarıyla devam etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin İngilizce becerilerinin gelişimi uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlanır.

Yönelt Koleji ortaokulunda 2.dil olarak Almanca dersi verilir. Sürekli gelişen ,değişen ve globalleşen dünyamızda çağın gereklerine ayak uydurabilmek farklı kültürlerle doğru iletişim kurabilmek ;teknolojil ,kültürel ve bilimsel alanlarda sağlıklı bilgi akışına kesintisiz ulaşabilmek birden çok yabancı dil öğrenmekten geçtiği gerçeği ile okullarımızda Almanca Dil Eğitimi Dünya Dil öğrenme kriterlerine uygun olarak verilmektedir.