Hakkımızda

Neden Yönelt Koleji?

img

Okul Öncesi

Öğrenci merkezli eğitim – öğretimi benimsemiş olan Yönelt  Kolejinde  bireysel farklılıkları geliştiren, proje  tabanlı, modern  öğretim  yöntemleri  uygulanır.

İlkokul

Eğitim ve öğretim programları; öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılır.

Ortaokul

Yönelt  felsefesiyle  yetişen  Akademik kadrolar;  Ülkemizin çeşitli okullarında çalışmış, kendini kanıtlamış,  deneyimli  öğretmenlerden oluşur.

Anadolu Lisesi

Kulüpler aracılığı ile öğrencilerin sanatsal ve sportif ilgi ve yetenekleri tespit edilir,Öğrencilere ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve ifade etme olanağı verilir.

Fen Lisesi

Yönelt Koleji eğitim sistemi kişilik, akademik, yabancı dil ve merkezi sınav sistemi yapılanmaları olmak üzere temel olarak dört bölümden oluşur.

Başarmak doğru yerde başlamaktır.

Muğla Özel Yönelt Koleji

Yönelt  Koleji;  öğrencilerini geleceğe hazırlarken, onların bağımsız, sorumluluk sahibi, çok yönlü, ilgi, istek, yeteneklerinin bilincinde, bilgi ve becerilerini üretime dönüştürebilen, her şeyden önce mutlu bireyler olmasını kendisine ilke edinen bir okuldur.

Klasik eğitim anlayışı yerine öğrenci merkezli, etkinlik temelli, akademik gelişimin yanı sıra; sosyal beceri kazanımına önem veren, Türkçenin etkin kullanımı yanı sıra birden fazla yabancı dil hakimiyetinin temel alındığı bir eğitim anlayışını hedefler.

Yönelt Koleji öğrencilerine bir diplomadan çok daha fazlasını kazandırabilmeyi amaçlayan bir okuldur. Öğrencilerin derin/içselleştirilmiş öğrenme ile akademik gelişimlerinin yanı sıra onlara ilgi ve yeteneklerinin bilincinde, birey olmanın bütün sorumluluk ve kazanımlarıyla yetişmelerinin sağlanmasını ilke edinmiştir.

Öğrencilerimizin kendi yaşamlarının sorumluluğunu alıp; kendi yolunu çizmeye yönelik bilgi ve becerilere sahip olabilmeleri için; Yönelt Koleji’nde planlanmış programlar ve sunulan gerçek yaşam deneyimleri; aşağıda belirtilen özelliklerin her bir çocuğumuzda oluşmalarını amaç edinmiştir.

 • “Kendine Güven ve Saygı”
 • “Sosyal Beceriler ve Değerler”
 • “Eleştirel Düşünme”
 • “Tek Başına Karar Verme”

Yönelt Kolejinde öğrencilerimizin öğrenim yaşamları boyunca karşılaşacakları her türlü merkezi sınavın yanı sıra; her gün karşı karşıya kaldıkları/kalacakları hayat sınavlarıyla başa çıkma için de gereksinim duyacakları bilgi, beceri ve yetenekleri onlara sunan programlar geliştirmeyi ilke edinmiştir.

Bütün bunlara yönelik olarak Yönelt Kolejinde eğitim anlayışı çocuklarımızın bireysel ve toplumsal yaşamlarında kendi kararlarını kendilerinin verebilecekleri, bu kararları verirken gereksinim duyacakları bilgiye erişmenin yollarını öğrendikleri; kararlarını uygulamak için sahip olmaları gereken kişilik ile zihinsel ve kültürel donanımı kazanma olanaklarıyla oluşturulması esası üzerine temellendirilmiştir.


 Yönelt Koleji Vizyonu

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen İlkokul, Ortaokul ve Lise programlarını yaparak, yaşayarak ve düşünerek araştırma/sorgulama yöntemi ile uygulamak,
 • Tüm eğitim içeriklerini ve uygulamalarını öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına göre planlamak,
 • Türkçe ile eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin geniş bir dünya görüşü ve kültüre sahip olabilmeleri için ikinci, üçüncü dillerle donanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin kendileriyle birlikte doğuştan getirdikleri özelliklerini her yönüyle geliştirmelerini, genel kültüre, estetik duyarlılığa, kendi kararlarını kendilerinin verebildikleri kişisel bağımsızlığa, geleceklerini tasarlayabilecekleri uzak görüşlülüğe e mutlu bir yaşam kurmak için gereksinim duyacakları yetilere sahip olmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimize çocukluklarını çocuk gibi yaşayabilecekleri pozitif ve stressiz bir eğitim ortamı sağlamak,
 • Öğrencilerimizin kendi kapasitelerinin en üst düzeyinde içselleştirerek derinlemesine öğrenmelerine ve günlük yaşantılarına uyarlamalarına imkan tanıyacak derinlemesine öğrenme ortamı sunmak,
 • Öğrencilerimizin mutlu ve kişiliği oturmuş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
 • Öğrencilerimizin geleceği kurma mücadelelerine omuz vermek,

Yönelt Koleji Misyonu

Bilgiye, birikimlerle ulaşmayı hedefleyen, bilgiyi kullanarak geliştirmeyi amaçlayan; sorgulayarak, deneyerek, görerek öğrenen; özgür düşünen, düşüncelerini ifade edebilen; yerele bağlı, evrensele açık; sanat, kültür ve sporla ilgilenen; insana ve insani değerlere bağlı bireyler yetiştirmek.


Yönelt Koleji Eğitim Yapılanması

Yönelt Kolejinde “derin öğrenme” ve bireysel eğitim sistemi esastır. Derin öğrenme sadece bilginin alınması değil; onun içselleştirilmesi ve gerçek yaşamda öğrencilerimizin kullanabilmesine olanak vermesi demektir. Bunun için de bilginin yanında becerilerin gelişmesine de olanak verecek; farkı deneyimlerin yaşanabileceği aktiviteler hazırlanarak; deneyerek, yaşayarak, düşünerek ve sorgulayarak Derin Öğrenme sağlanması hedeflenmektedir.

Bireysel eğitim sistemi öğretmenlerin öğrencilerine yaptıkları birebir gözlem sonrasında çocukların zayıf oldukları ve güçlenmeleri gereken alanlara yönelik hedef koyma okul, aile ve çocuğun da katılımıyla yapılan toplantı programından oluşmaktadır. Bu programda; öğretmenler öğrencilere, hedeflere zamanında ulaşmaları için cesaretlendirir ve destek olurlar. Bu süreçte öğrenci koçluğu uygulaması hedeflerin doğru konulmasına yardımcı olmada büyük rol oynamaktadır.

Yönelt Koleji eğitim sistemi kişilik, akademik, yabancı dil ve merkezi sınav sistemi yapılanmaları olmak üzere temel olarak dört bölümden oluşur.


Öğrencinin kişilik gelişimi amacıyla oluşturulan yapılanma

Öğrencilerimizin derslerine giren tüm öğretmenlerin gelişen ve değişen çağın gerekliliklerini yakından takip ederek, iyi birer araştırmacı olmaları, çocuk gelişim özelliklerini yaşlara göre bilmeleri, akademik donanımlarının yanı sıra birer rol model olarak alındıklarının farkındalığında hareket etmeleri, gelişime açık alanlarının farkında olarak bunun çözüm yöntemlerine yönelik olarak işbirliğine açık olmaları, okul rehberlik servisi tarafından düzenlenen toplantılara mutlak suretle katılımları beklenir.


Öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili yapılanma

Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak onların akademik potansiyellerinin tam olarak farkında olmak, öğrenme yöntemlerini bilmek, kişisel özelliklerinin de esas olarak her çocuğa ihtiyacı doğrultusunda bireysel öğretim olanağı sağlamak, gözlemlemek ve değerlendirmek esastır.


Yabancı dil öğrenimi ile ilgili yapılanma

Avrupa dil kriteryalarına göre; öğrenciler sınıf durumlarına göre değil; yabancı dil bilme düzeylerine göre ayrılarak; yerli ve yabancı öğretmenlerle öğrenim görmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dilleri günlük yaşam içerisinde ihtiyaç olarak kullanma imkanı yakalayacak etkinlikler yapılmaktadır.


Merkezi sınav yapılanması

Yönelt Kolejinde MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlara hazırlığa yönelik çalışmalar ağırlıklı olarak 7., 8., 11. ve 12. Sınıflarda yapılmaktadır. Bu hazırlıklar kapsamında derslerin tamamı merkezi sınav sistemi uzmanı öğretmenler tarafından verilmekte olup, öğrencilerimizin gelişimleri birebir takip edilmekte ve deneme sınavlarıyla sınavlara hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Merkezi sınavlara hazırlık derin öğrenme ile birlikte sınav becerilerine de katkı sağlayacak yaşam becerilerinin içselleştirilmesine, organize olma, sistemli çalışma, zaman yönetimi, okuduğunu anlama ve aktarma, hızlı düşünme bilgileri ayrı ayrı kullanmanın yanı sıra birleştirerek kullanma ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi yönünde gerçekleştirilmektedir.

Ara sınıflarda öğrencilerimiz yaprak test, tarama ve deneme sınavlarıyla test tekniği geliştirmeye yönelik çalışmalara da başlamaktadır. Sonuçlar öğretmenlerce değerlendirilerek, öğrencilerin eksikleri tespit edilip giderilmektedir. Tüm sonuçlar öğrenci velileriyle paylaşılmaktadır.

Gurur Tablomuz

img
1000

Başarılı Öğrenci

2000

Gururlu Veli

60

Öğretmen

20

Yıllık Birikim

Başarmak doğru yerde başlamaktır.

img
Bilgiye, birikimlerle ulaşmayı hedefleyen, bilgiyi kullanarak geliştirmeyi amaçlayan; sorgulayarak, deneyerek, görerek öğrenen; özgür düşünen, düşüncelerini ifade edebilen; yerele bağlı, evrensele açık; sanat, kültür ve sporla ilgilenen; insana ve insani değerlere bağlı bireyler yetiştirmek.

Birbirinden değerli velilerimiz Yönelt Koleji için ne söylediler?

img

Kolejimizden Görüntüler

img